8164 MTS-R/V: Steckschlüssel XL  • HIGHLIGHTS
  • Übersicht
  • Beschreibung
  • Technische Daten

pik höhe min 75   PIK Profil AAZ1 2   PIK Profil AA1 2   PIK Profil AAZ3 8   PIK Profil AA3 8   PIK Profil AAZ1 4   pik profil aa1 4   pik anz 72   pik trolley r   pik trolley v

  • 120-tlg. Satz Steckschlüssel für Kfz
81100001 z01 

Art. Code

                                                                                      pik ai laenge        PIK AI Hohe        PIK AI Gewicht     PIK AI Pack

                                                                                     a mm       b mm           g          

8164 1421

pik anz 85   PIK Profil MM HG weiss   PIK Profil I6kant                                                              570          390          9100           1


PT 2061 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2061

PT 2061 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2064  115 mm

PT 2065 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2065  50, 100 mm

PT 2068 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2068

PT 2073 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2073  150 mm

PT 2075 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2075  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

PT 2076 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2076  4 - 5,5 - 7 x 32 mm

PT 2065 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2077  PH 1 - PH 2

PT 2077 PZ PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2077  PZ1 - PZ 2

PT 4070 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2078  3 - 4 - 5 - 6 - 8 x 32 mm

PT 2075 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2090  E4 - E5 - E6 - E8 - E10 - E11

PT 2075 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2092  T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 x 32 mm

PT 2061 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3061

PT 2061 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3064  200 mm

PT 2065 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3065  125, 250 mm

PT 2068 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3068

PT 2075 PIK Profil 10mm PIK Profil AIZ3 8  3075  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

PT 2061 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4061

PT 2064 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4064  300 mm

PT 2065 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4065  75, 250 mm

PT 2068 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4068

PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4075  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -

                                       20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm

PT 4070 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4078  5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 x 62 mm

PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4090  E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - 2-E24

PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4092  T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55 - T60 x 62 mm

                                       T45 x T55 - T70 x 100 mm

 

8164 1422

pik anz 85   PIK Profil MM HG weiss   PIK Profil I12kant                                                              570          390          9100           1


PT 2061 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2061

PT 2061 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2064  115 mm

PT 2065 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2065  50, 100 mm

PT 2068 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2068

PT 2073 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2073  150 mm

PT 2075 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2075  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

PT 2076 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2076  4 - 5,5 - 7 x 32 mm

pt 2077 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2077  PH 1 - PH 2

PT 2077 PZ PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2077  PZ1 - PZ 2

PT 4070 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2078  3 - 4 - 5 - 6 - 8 x 32 mm

PT 2075 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2090  E4 - E5 - E6 - E8 - E10 - E11

PT 2075 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2092  T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 x 32 mm

PT 2061 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3061

PT 2061 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3064  200 mm

PT 2065 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3065  125, 250 mm

PT 2068 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3068

PT 2075 PIK Profil 10mm PIK Profil AIZ3 8  3075  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

PT 2061 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4061

PT 2064 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4064  300 mm

PT 2065 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4065  75, 250 mm

PT 2068 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4068

PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4075  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -

                                       20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm

PT 4070 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4078  5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 x 62 mm

PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4090  E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - 2-E24

PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4092  T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55 - T60 x 62 mm

                                       T45 x T55 - T70 x 100 mm

MTS MODULE DE

Art. Code

                                                                                      pik ai laenge        PIK AI Hohe        PIK AI Gewicht     PIK AI Pack

                                                                                     a mm       b mm           g          

8164 1421

pik anz 85   PIK Profil MM HG weiss   PIK Profil I6kant                                                              570          390          9100           1


PT 2061 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2061

PT 2061 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2064  115 mm

PT 2065 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2065  50, 100 mm

PT 2068 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2068

PT 2073 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2073  150 mm

PT 2075 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2075  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

PT 2076 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2076  4 - 5,5 - 7 x 32 mm

PT 2065 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2077  PH 1 - PH 2

PT 2077 PZ PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2077  PZ1 - PZ 2

PT 4070 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2078  3 - 4 - 5 - 6 - 8 x 32 mm

PT 2075 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2090  E4 - E5 - E6 - E8 - E10 - E11

PT 2075 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2092  T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 x 32 mm

PT 2061 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3061

PT 2061 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3064  200 mm

PT 2065 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3065  125, 250 mm

PT 2068 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3068

PT 2075 PIK Profil 10mm PIK Profil AIZ3 8  3075  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

PT 2061 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4061

PT 2064 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4064  300 mm

PT 2065 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4065  75, 250 mm

PT 2068 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4068

PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4075  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -

                                       20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm

PT 4070 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4078  5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 x 62 mm

PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4090  E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - 2-E24

PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4092  T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55 - T60 x 62 mm

                                       T45 x T55 - T70 x 100 mm

 

8164 1422

pik anz 85   PIK Profil MM HG weiss   PIK Profil I12kant                                                              570          390          9100           1


PT 2061 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2061

PT 2061 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2064  115 mm

PT 2065 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2065  50, 100 mm

PT 2068 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2068

PT 2073 PIK Profil AA1 4 PIK Profil AAZ1 4  2073  150 mm

PT 2075 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2075  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

PT 2076 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2076  4 - 5,5 - 7 x 32 mm

pt 2077 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2077  PH 1 - PH 2

PT 2077 PZ PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2077  PZ1 - PZ 2

PT 4070 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2078  3 - 4 - 5 - 6 - 8 x 32 mm

PT 2075 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2090  E4 - E5 - E6 - E8 - E10 - E11

PT 2075 PIK Profil AI1 4 PIK Profil AIZ1 4  2092  T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 x 32 mm

PT 2061 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3061

PT 2061 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3064  200 mm

PT 2065 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3065  125, 250 mm

PT 2068 PIK Profil AA3 8 PIK Profil AAZ3 8  3068

PT 2075 PIK Profil 10mm PIK Profil AIZ3 8  3075  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

PT 2061 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4061

PT 2064 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4064  300 mm

PT 2065 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4065  75, 250 mm

PT 2068 PIK Profil AAZ1 2 PIK Profil AA1 2  4068

PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4075  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -

                                       20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm

PT 4070 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4078  5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 x 62 mm

PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4090  E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - 2-E24

PT 2075 PIK Profil AIZ1 2 PIK Profil AI1 2  4092  T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55 - T60 x 62 mm

                                       T45 x T55 - T70 x 100 mm

Unsere Produktbereiche. 

PIK KAP010S   PIK KAP020S   PIK KAP030S   PIK KAP040S   PIK KAP050S
Winkelschlüssel / Schraubendreher / Bits   PIK KAP070S   PIK KAP080S   PIK KAP090S   PIK KAP100S

 

 

© 2019 by MATADOR GmbH & Co. KG. Fehler und Irrtümer vorbehalten. PIK BeaMATADOR
Unternehmen Produkte Service Kontakt  
         
Startseite Neuheiten Prospekte, Broschüren Newsletter  
Historie Onlinekatalog Katalog Anfrage  
MATADOR heute Blätterkatalog Media Daten Anfahrt   twitter logo  instagramm logo  youtube logo
Karriere MATADOR des Monats Zertifikat Impressum
Messen   AGB Datenschutz
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok