6191 Einsteck-Ringschlüssel  • HIGHLIGHTS
  • Overview
  • Description
  • Specifications
  • Mit Stiftsicherung
61910070 z01

Art. Code

   PIK 9x12         PIK Ring                         PIK AI Hohe          pik ai laenge          pik ai laenge                      PIK AI Gewicht    PIK AI Pack

      mm             mm                         s mm         b mm        h mm                        g

Item not sold anymore

6191 0070

     9 x 12            7                            17,5          13,0            8                             38              1

6191 0080

     9 x 12            8                            17,5          14,2            8                             37              1

6191 0100

     9 x 12           10                           17,5          17,2            9                             40              1

6191 0110

     9 x 12           11                           17,5          18,5            9                              42              1

6191 0120

     9 x 12           12                           17,5          20,0           12                             51              1

6191 0130

     9 x 12           13                           17,5          21,5           12                             51              1

6191 0140

     9 x 12           14                           17,5          23,0           12                            53              1

6191 0160

     9 x 12           16                           17,5          25,7           13                            56              1

6191 0170

     9 x 12           17                           17,5          27,2           13                            55              1

6191 0180

     9 x 12           18                           17,5          28,5           13                            60              1

6191 0190

     9 x 12           19                           17,5          30,3           13                            64              1

6191 0210

     9 x 12           21                           17,5          33,0           15                            68              1

6191 0220

     9 x 12           22                           17,5          34,5           15                            71              1

6191 1130

   14 x 12           13                           25,0          21,5           11                          130              1

6191 1140

   14 x 18           14                           25,0          23,0           11                          132              1

6191 1160

   14 x 18           16                           25,0          25,7           12                          137              1

6191 1170

   14 x 18           17                           25,0          27,2           12                          141              1

6191 1180

   14 x 18           18                           25,0          28,5           12                          139              1

6191 1190

   14 x 18           19                           25,0          30,5           12                          145              1

6191 1210

   14 x 18           21                           25,0          33,0           15                          152              1

6191 1220

   14 x 18           22                           25,0          34,5           15                          157              1

6191 1240

   14 x 18           24                           25,0          37,5           15                          162              1

6191 1270

   14 x 18           27                           31,0*        41,5           17                          205              1

6191 1300

   14 x 18           30                           31,0*        45,0           19                          205              1

6191 1320

   14 x 18           32                           31,0*        47,5           19                          214              1

6191 1340

   14 x 18           34                           31,0*        50,5           19                          226              1

6191 1360

   14 x 18           36                           31,0*        53,0           19                          230              1

6191 1410

   14 x 18           41                           31,0*        59,0           20                          235              1

Einsteck DE

Art. Code

   PIK 9x12         PIK Ring                         PIK AI Hohe          pik ai laenge          pik ai laenge                      PIK AI Gewicht    PIK AI Pack

      mm             mm                         s mm         b mm        h mm                        g

Item not sold anymore

6191 0070

     9 x 12            7                            17,5          13,0            8                             38              1

6191 0080

     9 x 12            8                            17,5          14,2            8                             37              1

6191 0100

     9 x 12           10                           17,5          17,2            9                             40              1

6191 0110

     9 x 12           11                           17,5          18,5            9                              42              1

6191 0120

     9 x 12           12                           17,5          20,0           12                             51              1

6191 0130

     9 x 12           13                           17,5          21,5           12                             51              1

6191 0140

     9 x 12           14                           17,5          23,0           12                            53              1

6191 0160

     9 x 12           16                           17,5          25,7           13                            56              1

6191 0170

     9 x 12           17                           17,5          27,2           13                            55              1

6191 0180

     9 x 12           18                           17,5          28,5           13                            60              1

6191 0190

     9 x 12           19                           17,5          30,3           13                            64              1

6191 0210

     9 x 12           21                           17,5          33,0           15                            68              1

6191 0220

     9 x 12           22                           17,5          34,5           15                            71              1

6191 1130

   14 x 12           13                           25,0          21,5           11                          130              1

6191 1140

   14 x 18           14                           25,0          23,0           11                          132              1

6191 1160

   14 x 18           16                           25,0          25,7           12                          137              1

6191 1170

   14 x 18           17                           25,0          27,2           12                          141              1

6191 1180

   14 x 18           18                           25,0          28,5           12                          139              1

6191 1190

   14 x 18           19                           25,0          30,5           12                          145              1

6191 1210

   14 x 18           21                           25,0          33,0           15                          152              1

6191 1220

   14 x 18           22                           25,0          34,5           15                          157              1

6191 1240

   14 x 18           24                           25,0          37,5           15                          162              1

6191 1270

   14 x 18           27                           31,0*        41,5           17                          205              1

6191 1300

   14 x 18           30                           31,0*        45,0           19                          205              1

6191 1320

   14 x 18           32                           31,0*        47,5           19                          214              1

6191 1340

   14 x 18           34                           31,0*        50,5           19                          226              1

6191 1360

   14 x 18           36                           31,0*        53,0           19                          230              1

6191 1410

   14 x 18           41                           31,0*        59,0           20                          235              1

Our tools. 

PIK KAP010S   PIK KAP020S   PIK KAP030S   PIK KAP040S   PIK KAP050S
Key Wrenches / Screwdrivers / Bits   PIK KAP070S   PIK KAP080S   PIK KAP090S   PIK KAP100S

 

 

© 2019 by MATADOR GmbH & Co. KG. Errors reserved.
PIK BeaMATADOR
Company Products Service Contact  
         
Homepage New Products Brochures Newsletter  
History Online Catalogue Catalogue Inquiry  
MATADOR today Flip Catalogue Media data Route map   twitter logo  instagramm logo  youtube logo
Fairs & Exhibitions MATADOR of the month Certificate Imprint
    Terms and Conditions  
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok